My Profile
Profile Avatar
KrystleGarde
Ul. Gliniana 17
Raciborz, NA 47-406
Poland
78 716 00 99 http://www.silkscreenbkk.com/blog/the-best-online-screen-t-shirts-shop/
กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือเทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 1 วงแหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วเทคนิคที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วอันที่ 3 สมควรเลือกสรรหัววงแหวนที่ประดับประดาด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนควรจะเลือกคัดแหวนที่มีก้านแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวยาวงดงาม

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 5 สำหรับหญิงนิ้วอวบอ้วนควรคัดเลือกอัญมณีที่แต่งหัววงแหวนนั้นควรมีปริมาตรใหญ่สักหน่อย พร้อมด้วยมีสัณฐานในทางยาว ตัวอย่างเช่น รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมืออันที่ 6 หากคัดแหวนตามข้อแนะก็จะทำให้นิ้วกับมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวยาวงามมากขึ้น

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 7 หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ ควรจะเลือกแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ความจุกลางๆ เหมือนกันกับออกแบบตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมืออย่างที่ 8 ธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวสวย

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วประการที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสมกับวงแหวนที่มีหน้ากว้างคืออัญมณีทรงรูปไข่

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วข้อที่ 10 สำหรับคนมือสั้นหรือนิ้วสั้นพึงจะเลี่ยงวงแหวนที่มีสัณฐานรูปสี่เหลี่ยม

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 11 ควรจะเลือกคัดรูปหัวใจพร้อมด้วยมีความจุใหญ่พอควร

เคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมืออันที่ 12 บ่าธำมรงค์ไม่พึงเพิ่มก้านเล็กๆหรือทำรูปทรงหนาใหญ่เป็นอันขาด
My InBox